Cousinade camping dordogne perigord

Natuurcamping in de Dordogne, label Green Key !

Op onze natuurcamping in de Dordogne zetten we geleidelijk aan stappen ten gunste van het milieu om de impact op onze uitzonderlijke en kwetsbare natuur zoveel mogelijk te beperken. In overeenstemming met onze waarden willen we deelnemen aan een duurzaam, gezellig en natuurvriendelijk toerisme.

Dit engagement voor eco-toerisme werd in 2020 versterkt door het behalen van het Green Key-label met de felicitaties van de jury. Dit label is het 1e internationale milieukeurmerk voor toeristische accommodaties.

Vandaag al, vertaalt ons engagement zich in volgende concrete acties:

Vermindering van de vervuiling :

 • Sorteren van recyleerbaar afval en we sporen onze gasten aan dit ook te doen
 • Recuperatie fruit- en groentenafval voor onze dieren
 • Recuperatie van gebruikte batterijen
 • Plaatsing van automatische waterbehandeling van het zwembad, hetgeen resulteert in een verminderd gebruik van chloor

Verminderd energie- en waterverbruik :

 • Gebruik van spaarlampen
 • Plaatsing van waterbesparingssystemen op onze kranen (brise jet) en kranen met timer
 • Photovoltaïsche installatie met een vermogen van 9 KwC

Behoud van de biodiversiteit :

 • Manueel onkruid wieden, enkel thermisch onkruid wieden indien nodig (onderhoud van de wegen en de bomen in de gemeenschappelijke zones) en dit zonder pesticides.
 • Behoud van biodiverse zones met vele bomen, struiken, bloemen en heel diverse vegetatie
 • Engagement voor „Ligue de Protection des Oiseaux“ door het aanleggen van beschuttingen (nestkastjes, insectenhotel, beschuttingen voor kleine zoogdieren) voor onze plaatselijke dieren.

L’Offrerie: Kwaliteitsvolle camping vanaf ons eerste seizoen in 2014!

Het label „Camping Qualité“ is een voortdurend proces tot verbetering.

Een onaangekondigd bezoek controleert de 665 criteria van de kwaliteit van de camping, alvorens het label van Camping Qualité toe te kennen, dit bij aanvang en tijdens de uitbating.

Voor u is dit officiële label de garantie dat niets aan het toeval overlaat en dat kwaliteit garandeert.

De 5 pijlers van het engagement van Camping Qualité:

 • Warm onthaal
 • Ontegensprekelijke netheid
 • Juiste en eerlijke informatie
 • Verzorgde en op privacy gerichte standplaatsen
 • Waardering en respect voor de omgeving