Cousinade camping dordogne perigord

Refuge LPO (Vogelbeschermingsliga)

Uit betrokkenheid voor het behoud van de natuur hebben wij ons aangesloten bij deze liga, want met z’n allen bereik je meer dan alleen !

Daarom hebben wij ons in 2015 aangesloten bij de Ligue de Protection des Oiseaux LPO, die als eerste de ecologische gebieden vastlegde in Frankrijk. Gesticht in 1921, tellen zij nu meer dan 46000 leden.

Dagelijks zetten wij ons in voor het behoud van de natuur:

Om aan de behoeftes van de plaatselijke fauna en flora te beantwoorden, hebben wij broedplaatsen voorzien voor verschillende vogelsoorten en hebben wij ook een insectenhotel geïnstalleerd. Wij hebben biodiverse zones voorzien met vele bomen, struiken, bloemen en heel gevarieerde vegetatie.

Door ‚neen’ te zeggen tegen chemische producten (pesticiden, herbiciden en fungiciden)

Door onze impact op de omgeving te verminderen (afvalsortering, recycleren en hergebruik van materialen, enz. …)

Door een veilige omgeving te creëren op de biodiversiteit.

Ook u kan, indien u dit wenst, zo’n omgeving bij u thuis creëren.